teisipäev, 1. märts 2016

Õpetajatele suunatud küsimustiku tulemused

Nagu eelmisest postitusest selgus, olid tulemused juba sel moel rõõmustavad, et meie poolt koostatud küsimustikule vastasid pea kõik õpetajad. 
Vastuste tulemused andsid selgema pildi sellest,

 • kui paljud õpetajad kasutavad oma õppetundide läbiviimiseks digivahendeid; 
 • kui sageli nad seda teevad; 
 • missugusi võimalusi/keskkondi õpetajad selleks kasutavad;
 • milliseks hindavad nad enda oskusi erinevate digivahenditega seotud valdkondade kasutamisel; 
 • milline on õpetajate üleüldine suhtumine digivahendite kasutamisse;
 • kui paljud õpetajad sooviksid end IKT valdkonnas täiendada ning millised valdkonnad neile enim huvi pakuvad.

Küsitluse tulemused võimaldavad juba kevadisel koolivaheajal aga ka tulevikus pakkuda õpetajaile soovitud valdkondades rohkem tuge ja kasulikke koolitusi.


Siinkohal anname lühiülevaate küsimustiku tulemustest.

Enamik õpetajatest on õppetöö eesmärgil kasutanud oma tundides digivahendeid ja on hea tõdeda,et üle poolte õpetajatest teevad seda vähemalt  korra või mitu korda nädalas.Eelmine küsimus näitas, milliseid vahendeid ja keskkondi õpetajad kõige enam kasutavad. Meile kui küsimustiku koostajaile andis see samas mõtteainet, missuguste keskkondade kasutamist õpetada kevadisel koolivaheajal toimuval koolitusel.


Osaliselt on kooli dokumentatsiooni täitmine (õppetöö aruanded jm) viidud üle pilve, mis tähendab, et kõigil õpetajatel on juba varasem kokkupuude GoogleDrive keskkonnaga. Samas tuleb tõdeda, et neid, kes seda tihti kasutavad ja seda hästi teha oskavad, on vähe. Küsitluse tulemused aga näitavad, et suurem osa õpetajatest oleks sellest siiski huvitatud.

Ligi 4/5 õpetajatest soovib end IKT alaselt täiendada ja seda võimalust neile kindlasti ka pakume.

Millisest enesetäiendusest olid õpetajad huvitatud?

 • GoogleDrive keskkond
 • Õppematerjali loomine erinevates keskkondades (Kahoot, Quizizz, LearningApps,erinevad küsimustikud)
 • tahvelarvuti kasutamise võimalused (appide leidmine/kasutamine/loomine)
 • Word'i, Excel'i ja PowerPointi võimaluste meeldetuletamine
 • matemaatikaprogrammid GeoGebra ja T-algebra
 • videode tegemine, animatsioonide loomine
 • Smarttahtvi kasutamine
 • teised spetsiifilisemad valdkonnad.


Mis puutub õpetajate hinnangutesse seoses digivahendite kasutamisega, siis selgus, et enamik õpetajaskonnast peavad nende kasutamist vajalikuks ja on huvitatud enesetäiendamisest. Esines ka teistsuguseid vastuseid ja suhtumist. Küsimustiku tulemustest selgus veel, et paljude õpetajate arvates nõuab digivahendite kasutamine liialt palju aega.1 kommentaar:

 1. Olete suure töö ära teinud! Väga põhjalik ja kasulik ülevaade ning väga hästi jälgitav nii visuaalselt kui tekstiliselt.
  Tundub, et meie kooli küsitlustulemused kujunevad üsna sarnasteks. Erandiks ehk Google Drive'i kasutamine. Kasutame seda kooliüleselt päris palju ja seetõttu on ka kõik õpetajad sunnitud seda mingil määral valdama.
  Edu ja jaksu teile teie missioonil! :)
  Tartu Kesklinna Kooli esindus

  VastaKustuta