EDULUGU


Luunja Keskkool on Tartu linna külje alla jääv maakool, kus õpilased saavad ühelt poolt nautida rohelist ja turvalist keskkonda, kuid teiselt poolt ei ole pikk maa käia linnas trennides või meelt lahutamas. Tänase päeva seisuga õpib koolis 298 õpilast ja töötab 29 õpetajat. Viimaste aastate jooksul on kooli õpilaste arv järjepidevalt suurenenud. Hetkel on paralleelklassid 1., 2., 3., 5, ja 7.-des klassides. Koolis on hästi toimiv tugispetsialistide meeskond. Suureks boonuseks on ka olemaolevad koolibussid, mis toovad ümberkaudsete külade lapsi hommikuti kooli ja pärast tunde viivad nad koju tagasi. Hommikuti pakutakse kooli sööklas õpilastele hommikuputru, korralikust lõunasöögist ja pikapäevaeinest rääkimata. Huviringide valik on mitmekülgne, alates rahvakultuuriringidest kuni robootika ja animatsioonini. Kool on saavutanud palju häid tulemusi erinevatel spordivõistlustel, nt „Tähelepanu start“, „Tv 10 olümpiastarti“ jne. Lisaks õpetajate tublile tööle ja õpilaste motiveeritusele on sellele kahtlemata kaasa aidanud ka korraliku spordikompleksi olemasolu. Koolis on au sees projektide kirjutamine ja läbiviimine (etwinning, KIK, Comenius). Viimased on võimaldanud õpilaste igapäevast koolielu teha mitmekesisemaks läbi õppekäikudel osalemise, välisriikide külastuste jm näol. Lisaks kõigele toimib tihe koostöö 4K (sõprus)koolide vahel (Tsirguliina, Puhja, Järva-Jaani, Luunja). Et õpilaste koolipäevad oleksid vaheldusrikkad ja huvitavad, edastatakse õpilastele iga nädala viimasel koolipäeval kooliraadiost õpilaste soovilaule ja tervitusi.


„Arendav ja loov – see on Luunja kool.“

Eelnimetatud kooli tunnuslause teenib igati oma sõnumit. Püüame pidevalt areneda ja minna kaasa uuenduste ja vajaminevate muudatustega. Kooli 2015-2018 aasta arengukava üheks prioriteediks on õpilaste ja õpetajate digioskuste arendamine. Kool tegeleb järjepidevalt kaasaegse ja hästi toimiva õpikeskkonna loomisega. Selleks on ära tehtud ka juba suur hulk tööd. Muretsetud on ajakohaseid digiseadmeid, tagatud kiire ja korralik internetiühendus. Luunja Keskkoolis on:

  • kaasaegne arvutipark 24 arvutiga
  • tahvelarvutid (23)
  • 1 Smarttahvel
  • ülekooliline wifi-ühendus
  • projektorid igas klassiruumis
  • digipädevuste arendamisega seotud huviringid (nt robootika, animatsioon)
  • kooli dokumentatsiooni osaliselt Google drive’i keskkonnas (aruanded, graafikud jms)
  • liitutud raamatukogude andmebaasiga URRAM
  • koolitelevisioon ja -raadio


Viimaste aastate jooksul on seoses tahvelarvutite soetamisega tekkinud suurem vajadus ka õpetajate koolitamiseks digipädevustega seotud valdkonnas. Lisaks toimunud sisekoolitustele (blogimine, eTwinning, tahvelarvutite turvaline kasutamine) on õpetajaid käinud koolitamas ka spetsialistid väljaspoolt (HITSA koolitus “Digiajastu infotund”, “Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe ja IKT”. Uute kogemuste ja ideede hankimiseks on õpetajad külastatud ka teisi koole, nt Kongutat, Puhjat.
Mitmed meie kooli õpetajad on leidnud tee e-õppevahendite kasutamise juurde. Koolibri ja Avita kirjastuste pakutavad e-tunnid ja e-õpikud on mitmete õpetajate jaoks igapäevaseks töövahendiks. Osa õpetajaid on leidnud tee blogimiseni, et kajastada ka lapsevanematele koolis toimuvat. Õpetajad kasutavad oma ainetundides järjest enam ja julgemalt tahvelarvuteid.

Digiajastu valguses..

 ...oleme küll juba poolel teel, kuid valmis minema edasi veel kindlama ja hoogsama sammuga.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar