esmaspäev, 2. mai 2016

Diginädalad


11.-22. aprill toimusid Luunja Keskkoolis esimest korda diginädalad. Mööda koridore võis märgata tavapärasest rohkem õpetajaid, kel süles tahvelarvutite raske koorem.

Kahe nädala vältel viisid peaaegu kõik õpetajad läbi vähemalt ühe avatud digitunni, mida võisid soovi korral külastada ka kolleegid. Esmalt registreerisid õpetajad oma läbiviidavad digitunnid Google Drive keskkonnas, et kolleegid näeksid, millal neile huvipakkuv tund on toimumas. Tunni külastajad said hiljem samale lehele jätta ka oma tagasiside tunni läbiviijale.

Tegelikult olid suur osa Luunja Keskkooli õpetajatest juba enne diginädalate toimumist väga aktiivsed digivahendite kasutajad. Seda on kahtlemata soodustanud ajakohased digiseadmed meie koolis (korralik arvutiklass, tahvelarvutid, ülekooliline wifi-ühendus, projektorid igas klassiruumis, Smart-tahvel). Mitmed õpetajad tegelevad tänaseks blogimisega, et koolis ja klassis toimuv jõuaks paremini ka lapsevanemani.

Diginädalate õnnestumisse räägib aga asjaolu, et lisaks neile hakkajatele õpetajatele, kes digimaailmas end vabalt tunnevad, viisid digitunde läbi ka kõik need õpetajad, kel selles vallas eelnev kogemustepagas puudus. Pole lihtne astuda tundmatusse vette, kuid Luunja Keskkooli tublid õpetajad võtsid asja kätte ja tegid ära! Eesmärk saavutati peaaegu sajaprotsendiliselt!
Põnev kunstiõpetuse tund 2a.klassis
Pilt ärkas ellu - Quiveri kasutamine
Oma panuse diginädalatesse andis ka õpilasesindus, mille liikmed viisid 2. ja 5. klassidele läbi loengud digiohtudest; 3. klassidele viidi läbi QR-koodide mäng ning 6. klass sai võimaluse teha ise film. Kirsiks tordil oli õpetajatele koostatud viktoriin.

Pärast diginädalate toimumist valmis igal klassil Padlet’i keskkonnas virtuaalne sein, mille kaudu andsid õpilased toimunud nädalate kohta tagasisidet. Toodi välja palju positiivset ning loodetavasti motiveerib see õpetajaid edaspidi sama aktiivselt õppetöös kasutama nutiseadmeid. Meie uhke tabel asub siin: lingid.ee/digitunnidluunjas

Diginädalate kokkuvõtteks tunnustati kõige tublimaid õpetajaid. Jagati tänukirju ja toimus ühine tordisöömine. Jääme ootama järgmiseid diginädalaid!
Kõige õpihimulisem kolleeg

Tänu nähtud vaeva eest