pühapäev, 3. aprill 2016

Digikoolitused koolivaheajal

Enne koolivaheajale minekut koostasime GoogleDocs'is osalejate nimekirja, et näha, millised on õpetajate vajadused. Pakkusime välja kolm teemat: kahoot ja quizizz; socrative ja GoogleDrive. Meeldiv oli see, et peaaegu kõik õpetajad panid oma nime kirja. Oli ka selliseid õpetajaid, kes soovisid osaleda mitmel koolitusel. Arvutiõpetaja korraldas veel enne põhikoolituste läbiviimist iPadi algkoolituse, et kõik, kes ei olnud veel iPadi käes hoidnud, said võimaluse sellega tutvuda.
Esimesed kaks koolitust viisid Margit ja Kaie ise läbi ning järgides Ingrid Maadvere ettepanekut haarata koolitamisprotsessi ka kolleege, kaasasime kooli psühholoogi, kes viis läbi GoogleDrive koolituse. Enne koolitusi palusime kõigil osalejatel oma aines mõelda teatud arvu küsimusi, et teooriat saaks kohe ka praktikaga ühendada. Rakenduste puhul said õpetejad proovida ja läbi mängida õpilaste versiooni ja alles siis asuti ise midagi looma. Väga tore oli see, et kes asjadest kiiremini aru said, need aitasid kohe teisi, kellel probleeme tekkis. Mõned õpetajad olid erinevate rakendustega küll kokku puutunud, kuid ei olnud neid veel kasutanud.
Loodame väga, et koolitustest oli praktiline kasu ning ootame huviga diginädalaid, mis küll teiste ürituste tõttu veidi edasi nihkuvad. 11.-22.04.on Luunja Keskkoolis oodata põnevaid tunde!

Kahoot - esimene mäng

Quizizz - küsimused olid parajad pähklid

Socrative - käimas on space race

Meie tore kolleeg Sirle koolitust läbi viimas