teisipäev, 1. märts 2016

Digiarengu kava


Eesmärk
Kõik õpetajad kasutavad tundides aktiivselt digivahendeid

Etapid eesmärgi saavutamiseks
  1. Koosolek 1 (Kaie,Margit,Ants, Ülle, Omar) N 11.02 kell 15 (ainekomisjoni esimeeste kaasamine protsessi) - 1.nädal
  2. Koosolek 2 (koos ainekomisjoni esimeestega) - digipädevuste küsimustiku tutvustamine - 2.nädal (22.02)
  3. Õpetaja hindab iseennast digipädevuste osas ja püstitab endale eesmärgi, kuhu soovib välja jõuda ja miks (Google Drive’s) 3.nädal (TÄHTAEG: 29.02) Küsimuste korral pöörduda Kaie või Margiti poole.
  4. Koosolek 3 - Õpetajate digitasemete kaardistamine (Margit, Kaie) - 4. nädal
  5. Digivahendite kasutamise koolitus - 6.nädal - VAHEAEG  23.03 koolituspäev (digivahendite kasutamine vastavalt tasemele) 
  6. (Avatud) tundide läbiviimine digivahendeid kasutades  - Diginädalad 4.-8.04, 11.-15.04.
  7.  Positiivse tagasiside andmine kolleegide/õpilaste poolt (tunnustamine) 18.-22.04.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar